PILDA BOGATULUI NEMILOSTIV

Gîndul decide destinul veșnic 

  Gînd - acțiune - obiceiuri - caracter = destinul veșnic

 

 Evanghelia după Luca cap. 16 vs. 19 - 31

 

Bogatul anonim nu afost condamnat în locuința morților din cauza bogățiilor sale! El a fost condamnat fiindcă nu a avut iubirea lui Dumnezeu. Dacă avea iubirea lui Dumnezeu îi păsa de semenul său Lazăr, care stătea la poarta lui și cerea de milă. Acesta a fost motivul pentru care bogatul a fost condamnat în locuința morților. (hades, tradus din greacă „infern”)

 

Lazăr nu a ajuns în „sînul lui Avraam” (rai) pentru că era sărac, ci pentru că el si-a pus încrederea în Domnul, a avut o relație spirituală cu Dumnezeu și s-a bazat pe această relație.

 

(v. 22)  Cu vremea, săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat.

 

Cu timpul săracul Lazăr a murit și a fost dus de îngeri în sînul lui Avraam. Mulți contestă acest lucru și se întreabă dacă acest lucru este posibil. Pot îngerii să strămute sufletele noastre? Da! Trebuie să înțelegem faptul că îngerii ne slujesc toată viața, așadar nu există vreun motiv să îi împiedice să facă acest lucru. Lazăr a ajuns în sînul lui Avraam. Pentru un evreu, să fie într-o comuniune cu Avraam era un lucru extraordinar. „Sînul lui Avraam” este totuna cu Împărăția lui Dumnezeu (raiul). Bogatul a murit și el, și a fost dus de îngeri în chinuri (hades, iad).

 

Ambele trupuri au fost îngropate, însă sufletul este nemuritor! (mulți spun că sufletul este muritor, insă prin această relatare vedem clar că sufletul trăiește după ce murim). Trupurile rămîn aici pe pămînt, iar sufletele noastre merg în „sînul lui Avraam” sau în locuința morților. Bogatul care a pus atît de mult accent pe trupul lui, pe firea pămîntească, plăceri și poftele firii pămîntești, a ajuns și el să fie înmormîntat, la fel ca și Lazăr.

 

Însă lucrurile nu se opresc aici… Mulți ar vrea să se oprească totul la mormînt pentru a nu suporta consecințele. Haideți să vedem continuarea…

 

 (v. 23) Observăm un lucru uimitor!

 

Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui

 

În viața aceasta pămîntească, bogatul o ducea bine, ducea o viață de lux și Lazăr era sărac și plin de bube. Rolurile s-au inversat! Aici Lazăr era mîngîiat, iar bogatul era osîndit, era în chinuri. Lucrurile s-au schimbat drastic.

 

 (v. 24) A început să strige!

 

şi a strigat: „Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.”

 

Limbajul în această pildă este figurat. Nimeni din rai nu va putea ține legătura cu cineva din iad. Aici ne-a fost relatat acest limbaj pentru a înțelege aceasta întîmplare reală. Domnul Isus vorbea în pilde pentru ca ucenicii și toți ceilalți care erau lîngă El să înțeleagă un concept. Chiar dacă limbajul este figurat, suferința este reală, bogatul se află în suferință. Vă dați seama ce durere, ce chin este în iad că pentru el era o alinare să meargă Lazăr să îi „răcorească limba”.

 

 (v. 25,26) „Fiule!” 

 

„Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.”

 

Nimeni nu poate ajunge din iad în rai/ nici invers! Nu se poate… Acest lucru decidem noi prin această viață. Unde ne vom petrece veșnicia?

 

 (v. 27,28) Bogatul devine evanghelist!

 

Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu; căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.”

 

Bogatul a devenit brusc evanghelist! Nu dorea ca și ceilalți frați ai lui să ajungă în acest loc de chin, să își petreacă veșnicia în locuința morților.

 

 (v. 29) Raspunsul părintelui Avraam.

 

Avraam a răspuns: „Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.”

 

„Au pe Moise și pe proroci; să asculte de ei.” Cu alte cuvinte, au Vechiul Testament, să-L împlinească în fiecare zi și vor ajunge în rai! Vor fi mîntuiți!

 

 (v. 30) Bogatul îl contrazice.

 

„Nu, părinte Avraame”, a zis el, „ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.”

 

Bogatul a vrut ceva spectaculos, ceva ieșit din comun, însă observăm că tot Avraam are ultimul cuvînt!

 

 (v. 31) „Nu vor crede!”

 

Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.”

 

Vedeți cît de real este acest verset în Noul Testament? ! Isus s-a întrupat, a luat asupra lui toate păcatele și fărădelegile noastre, a murit și a înviat a treia zi și totuși… sunt oameni care nu cred. Sunt azi agnostici și atei? Sunt. .

 

Degeaba ar fi dacă ar învia cineva dintre cei morți, dacă nu cred Biblia nu-l vor crede nici pe Lazăr!

 

 Am scris mai sus despre suflet (nemuritor). Cînd moare un credincios, corpul lui merge în mormînt dar sufletul merge în rai. (2 Corinteni 5:8)

 

Cînd moare un necredincios, corpul lui merge în mormînt și sufletul în iad (iaz, lacul de foc, infern).

 

La răpire, corpurile credincioșilor vor învia și vor fi reunite cu sufletele și duhurile lor. (1 Tesaloniceni 4:13-18). Astfel vom locui împreună cu Domnul Isus Cristos în raiul promis (paradis). Aceasta este soarta celor credincioși!

 

În contrast, la judecata de la „marele tron alb” corpurile, sufletele și duhurile necredincioșilor vor fi reunite și vor fi aruncați în abis! (Apocalipsa 20:12,13)

 

„Nu contează ce avem, contează ce suntem!” Împărăția lui Dumnezeu este în noi, Duhul Sfînt ne dă garanția faptului că suntem copiii lui Dumnezeu. (Luca 17:21)


Elisei Baciu

4 Blog postări

Comentarii
Cătălin Pandele 7 w

Foarte bine explicat. Mulțumim pentru articol! Domnul fie lăudat!